COPENHAGEN SPECS 2019

Na mapie Europy pojawia się coraz więcej kameralnych wydarzeń optycznych. Jedną z takich imprez są targi marek niezależnych odbywające się w Kopenhadze. Są one bardzo ważne, a jednocześnie potrzebne, ponieważ pozwalają na zbudowanie wśród osób z branży świadomości dostępnych rozwiązań, które wykraczają poza dużych dystrybutorów, a są równie (jeśli nie bardziej) interesujące i tak samo dostępne.

Map of independent optical events in Europe is filling in at a steady rate. One of such events is held in Copenhagen and called CopenhagenSpecs. It is crucial to know the importance of this type of events — they help to build and spread awareness among industry people of solutions that go beyond large distributors, and are equally (if not more) interesting but still available.

Twórca wydarzenia — Morten Gammelmark — zabiera nas do ponad 100-letniego hangaru usytuowanego w stolicy Danii. Industrialne wnętrze zajezdni dla lokomotyw jest idealnym miejscem zarówno dla wystawców, jak i odwiedzających. Przedstawiciele marek otrzymują perfekcyjne miejsce, żeby zaprezentować swoje okulary. Te elementy nasilają budującą atmosferę całego przedsięwzięcia.

The founder of the event — Morten Gammelmark — takes us to the over 100-year-old hangar located in the capital of Denmark. The industrial interior of the depot for locomotives is an ideal place for both exhibitors and visitors. Brand representatives receive a perfect place to present their products. These elements intensify outstanding atmosphere of the entire event.

W Kopenhadze spotykamy się twarzą w twarz z artystami, designerami i twórcami trendów w modzie okularowej. Mamy możliwość porozmawiania zarówno z twórcami, jak i pasjonatami okularów. Przyjazna atmosfera sprzyja długim rozmową na temat wzornictwa oraz ewolucji branży.

During fairs, we meet face to face with artists, designers and trendsetters from whole Europe. We have the opportunity to talk to both creators and enthusiasts of glasses. The friendly atmosphere favors a long conversation about the design and evolution of the industry.

W ciągu najbliższych tygodniu przedstawię Wam sylwetki marek, które szczególnie przykuły moją uwagę. To były intensywne 2 dni, ponad 20 wywiadów z twórcami okularów oraz ekskluzywny wywiad z twórcą CopenhagenSpecs. Ekscytującą jest również wiadomość o tym, że CopenhagenSecs dołączyło do grupy czołowych wydarzeń optycznych na całym świecie — Silmo Family, co oznacza, że możemy spodziewać się bardzo ciekawej współpracy.

Over the next week, I will introduce you to the profiles of brands that caught my attention especially. These were intense 2 days, over 20 interviews with the creators of spectacles and an exclusive interview with the founder of CopenhagenSpecs. Another exciting fact is the information that CopenhagenSecs joined the group of leading optical events around the world — Silmo Family, which means that we can expect very interesting cooperation.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *